Skip to main content

Szybszy rozwój badań dzięki otwartej nauce

Polski portal danych o COVID-19 zapewnia informacje, wytyczne, narzędzia i usługi wspierające naukowców w wykorzystywaniu polskiej i europejskiej infrastruktury do udostępniania danych, w szczególności European COVID-19 Data Portal.

Jeśli pracujesz z danymi związanymi z COVID-19 w Polsce i masz pytania dotyczące archiwizacji, udostępniania danych i zarządzania nimi, skontaktuj się z COVID-HUB-PL

Aktualności.

Nextstrain filogenetyka Nextstrain filogenetyka